2ος κύκλος του προγράμματος “Το Σκάκι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση”

Ξεκινάει ο 2ος κύκλος, με το πρωτοπόρο και μοναδικό για τον Ελλαδικό χώρο, Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου: «Το Σκάκι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

Με την πρόσφατη έγκριση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Παρέχεται πιστοποίηση από το πρόγραμμα !

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Α.Σ. ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ ΙΠΠΟΤΗΣ

Μέθοδος Υλοποίησης: Ασύγχρονη, εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Περίοδος Μαθημάτων: 20/05/2024 – 29/12/2024

Ώρες Επιμόρφωσης: 320

Πιστωτικές μονάδες ECTS: 12,8

Περίοδος Εγγραφών: 20/5/2024 – 29/12/2024

Αρχικό κόστος: 370€ (Εκπτώσεις 20% σε: Άνεργους/ες, Φοιτητές/ήτριες, ΑμεΑ, Μέλη του Α.Σ. Σ.Ο.Ρ. «Ιππότης»)

Πληροφορίες Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Αιγαίου:

Λίστα Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

Αίτηση εγγραφής

frantzi.kedivim@aegean.gr

Scroll to Top